header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden?


WIL JE GAAN HOCKEYEN? KOM EENS KIJKEN EN EEN TRAINING MEEDRAAIEN BIJ WMHC

De hockeysport is voor jongens en meisjes méér dan alleen een wekelijkse hockeywedstrijd op het veld! Buiten de wedstrijden en trainingen om worden er regelmatig voor jong en oud activiteiten georganiseerd en wordt er gedurende de winterstop zaalhockey gespeeld.

De betrokkenheid van onze leden (en vaak ook hun ouders) en vrijwilligers bij de club is groot. Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij zich actief als vrijwilliger inzetten voor de club.

Ben je geïnteresseerd om lid te worden? Hieronder een korte toelichting.


OVER HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en 31 mei en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar vóór 1 mei worden opgezegd. Voor studenten en examenkandidaten geldt een uitzondering.

Uiteraard kan het lidmaatschap ook gedurende het seizoen ingaan.


OVER HET INSCHRIJFGELD

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, meestal als ze lid worden.

De jongste jeugd categorieën Benjamins, F-jeugd en studenten vormen daarbij een uitzondering  (zie Lidmaatschap).


DE LIDMAATSCHAPSVORMEN

WMHC kent verschillende vormen van lidmaatschap: spelende - en niet spelende leden.


SPELENDE LEDEN

  • JUNIOREN

Dit zijn leden die op één oktober in het lopende verenigingsjaar nog geen achttien jaar zijn.

Indeling bij de jeugd, ingedeeld op leeftijd:

Jeugdlijn

Junioren A                              16-18 jaar
Junioren B 14-16 jaar                                                                                                                                           
Junioren C 12-14 jaar
Junioren D 10-12 jaar
Jongste jeugd E 8-10 jaar
Jongste jeugd F 7- 8 jaar
Benjamins/beginners 5- 7 jaar

  • SENIOREN

De seniorenlijn (18 jaar en ouder) beschikt over een groot aantal heren- en damesteams, variërend van zeer prestatief tot recreatieve beginners.

Als hockeyclub in een studentenstad zijn wij gewend aan de jaarlijkse in- en uitstroom van studentenleden.

Het aantal seniorenteams op WMHC verschilt dan ook per seizoen.

Voor de seniorenlijn is het aan te raden om je op tijd (voor de zomer in mei of juni) in te schrijven zodat je in een heren- of damesteam naar wens terecht komt.

Tegen het einde van het seizoen is er dan ook al mogelijkheid om een keer proef te trainen.

Na de zomervakantie is het nog mogelijk om in te schrijven maar kunnen teams ook al vol zitten. Wees er dus op tijd bij!

Informatie rondom contributie, inschrijfprocedure en overige zaken is te vinden bij Lidmaatschap.

Heb je na het doorlezen van alle informatie toch nog vragen? Stuur dan een e-mail naar het adres van de Seniorenelftalcommissie: [email protected].

  • STUDENTEN
Voor studerende seniorleden (v.a. 18 jaar), die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding, is het mogelijk studentenlid te worden. Zonder inschrijfgeld!
  • TRAININGSLEDEN

Zijn niet in competitieverband hockeyende leden, die met een team meetrainen. Het is ook mogelijk studententrainingslid te worden.

  • TRIMLEDEN

Zijn niet in competitieverband hockeyende leden, die apart van bestaande teams trainen (trimhockeytraining).


NIET SPELENDE LEDEN

  • DONATEURS

Donateurs steunen de club door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

  • BIJZONDERE LEDEN

Ereleden en leden van verdienste, die zijn voorgedragen respectievelijk zijn benoemd door het bestuur.


OVER HET CONTRIBUTIEOVERZICHT EN DE HOOGTE ERVAN

De contributie / toeslagen / boetes worden per seizoen bepaald en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De bedragen staan in het overzicht vermeld bij Lidmaatschap.


AANMELDEN DOE JE ALS VOLGT

Aanmelden kan via de site door het invullen van het digitale inschrijfformulier.

Na het doorlopen van het aanmeldproces ontvang je een digitaal aanmeldingsformulier.

Het formulier moet worden afgedrukt en dient van een blauwe pen handtekening voorzien te worden.

Daarna retour zenden aan de ledenadministratie per email naar [email protected] of per post.

WMHC wordt zo gemachtigd om alle bedragen die verband houden met je lidmaatschap / donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door jouw op te geven rekening af te schrijven.

Je gaat met ondertekening tevens akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van WMHC.    
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner