header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen Nov
6

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 20 november

Nieuws afbeelding

Beste leden, ere-leden en leden van verdienste,

 

Het bestuur van de WMHC nodigt u hierbij uit voor de 


ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. maandag 20 november 2023.

Deze zal plaatsvinden om 20:00 uur in het clubhuis.


Hierbij de agenda voor de vergadering van 20 november a.s. De bijbehorende stukken staan een week voor datum op de site achter de inlog.

Vragen en andere opmerkingen kunnen voorafgaand aan de vergadering aan ons kenbaar gemaakt worden. Deze vragen kunnen tot uiterlijk 17 november a.s. worden gemaild naar [email protected]. We zullen vervolgens de ingekomen berichten bespreken en tijdens de vergadering beantwoorden.


Tot maandag de 20e!

Hartelijke groet, 

Het bestuur WMHC  

 

Het Bestuur van de WMHC nodigt u hierbij uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. maandag 20 november 2023.


Locatie: clubhuis

Aanvang : 20.00 uur

De AGENDA luidt als volgt: 

 

1.       Opening

2.       Ingekomen stukken en mededelingen

3.       Verslag ALV d.d. 19 juni 2023* 

4.       Presentatie jaarrekening (*)

          - WMHC

          - Horeca

          - SEHB

5.       Verslag kascommissie

en decharge

6.       Goedkeuring jaarrekening 2022/2023(*)

7.       Verslag voorzittersoverleg commissies (*)

8.       Update technische commissie

9.       Vrijwilligers crisis

10.     Rooster van aftreden bestuur

           -Aftreden Dmitritsj Marijs

11.     Rondvraag en sluiting

 

 

                                                

*               Na inloggen onder Club/Documenten/ALV    


 

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner