header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur Jan
16

Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

Nieuws afbeelding

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, ouders, sponsoren, vrijwilligers en genodigden,

 

Van hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst van WMHC.

Wij willen voor dit jaar een vijftal aandachtspunten/thema’s benoemen waar wij als vereniging aan willen werken. Maar eerst blikken we graag met jullie terug op afgelopen jaar, een jaar waarin we na de Corona lockdown weer aan het hockeyen konden gaan, waar o.a. ons Heren 1 gepromoveerd is naar de 1e klasse. Bij de jeugd zijn de JA2, JC1 en MC1 kampioen geworden. De zaalcompetitie is voor veel teams nog niet volledig geweest. We hebben wel weer een tophockeytoernooi georganiseerd en ons 95 jarig jubileum kunnen vieren.

In het algemeen kunnen we stellen dat het best goed gaat met WMHC:

 

WHMC heeft ruim 900 leden, verdeeld over 20 senioren/veteranen teams, 21 jeugdteams, 12 jongste jeugdteams en verder uiteraard een kleine G-Hockey groep en een groot aantal trimmers. In deze winter zijn er ook 40 zaalhockeyteams actief. 

 

We kunnen, denk ik, ook stellen dat we een financiële gezonde vereniging zijn. Dat benoem ik speciaal omdat we 3 jaar terug er financieel zeer slecht voor stonden. Door kostenbesparingen, geen investeringen, geen grote ambities meer, veel hulp van leden en sponsoren en zelf hard werken, zijn we in een paar jaar er gelukkig weer bovenop gekomen. Dit is nog niet gezegd of de volgende dreigende wolken hangen alweer boven ons: inflatie van 10-15% en giga stijgingen van gas- en electraprijzen. Dit heeft ons afgelopen maanden al gedwongen tot een aantal bezuinigingsmaatregelen, waarbij we geprobeerd hebben dit niet of nauwelijks ten koste te laten gaan van het plezier in het hockeyen.

 

Afgelopen jaar hebben we ook ons hockeybeleidsplan afgerond. Een leidraad voor ons beleid voor de komende jaren. We zijn direct begonnen met de implementatie van die punten die nog niet of niet volledig zijn uitgewerkt of uitgevoerd.


Ook hebben we afgelopen jaar onze gedragscode vernieuwd. We hebben al een paar keer de vraag gekregen waar die ergens te vinden is: onder het tabblad ‘De club’ vind je het onderwerp ‘Sportiviteit en respect’ en daarmee de gedragscode van WMHC. In de gedragscode worden veel zaken genoemd die te maken hebben met sociale veiligheid op de club. Ik schrik ervan als ik op het nieuws hoor dat het afgelopen jaar meer dan de helft van de jonge vrouwen had te maken heeft gehad met een of andere vorm van seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat dan van seksueel getinte opmerkingen, vis a vis of online, onoorbare aanrakingen tot fysiek geweld; Als je bedenkt dat 1 op de 8 vrouwen zegt hiermee te maken hebben gehad, moeten we er rekening mee houden dat zoiets op deze vereniging ook kan plaatsvinden. Een van de maatregelen die wij hebben genomen, is het verplicht stellen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor betaalde krachten en vrijwilligers. Dit geeft natuurlijk geen garantie dat daarmee er geen seksueel overschrijdend gedrag meer plaatsvindt op deze club, maar het straalt hopelijk wel uit, dat we dit onderwerp uitermate serieus nemen en alles op alles willen zetten om iedereen zich op deze club sociaal veilig te laten voelen. Daarmee hebben we het eerste thema voor 2023 benoemd: sociale veiligheid creëren.

 

Een tweede thema voor 2023 is de verdere implementatie van het beleidsplan.

Wat houdt dat in?  M.i. is het samen te vatten als een verdere professionalisering van de wijze waarop jongste jeugd, jeugd, senioren en veteranen hier op deze club worden getraind, gecoacht en gefloten. Dat doen we best wel goed (compliment voor onze trainers, coaches en scheidsrechters), maar het kan nog veel beter. Wij zouden graag in de wijde omgeving bekend staan als een sportclub waar je kind op een professionele wijze wordt opgevangen en het hockeyspelletje wordt aangeleerd tot het niveau waar het kind het aankan, waar teamgeest, sportiviteit, respect en gezelligheid hoog in het vaandel staat. Eén van die uitdagingen die deze ambitie meebrengt, is om een goede balans te bewaren tussen top- en breedtesport.

Een derde thema voor 2023 is een tweede waterveld.

Iedere hockeyer bij WMHC wil het liefst op veld 1 spelen. Ook veld 2 is een lekker veld om op te spelen. Veld 3 en 4 zijn naar de mening van velen onder de ma(a)t. Afgelopen maanden hebben we als bestuur met de gemeente over de vervanging van veld 4 gesproken. We hopen op korte termijn een voorstel te kunnen voorleggen aan de raad van de gemeente Wageningen. Als we tijdig kunnen aanbesteden, zou de aanleg van een tweede waterveld bij WMHC dit jaar gerealiseerd kunnen worden. Naar onze mening is een tweede waterveld een voorwaarde om als middelgrote hockeyclub voldoende aantrekkelijk te blijven.

 

Het volgende thema is werving van nieuwe leden.

Ruim 900 leden is mooi, maar we weten allemaal dat we vroeger meer leden hadden. Voldoende leden is essentieel voor WMHC om financieel gezond te blijven. Elk jaar wordt er door een groepje enthousiaste vrijwilligers de nodige energie gestoken om kinderen kennis te laten maken met hockey in de hoop dat ze voor deze sport kiezen en lid worden bij onze club.  Ik heb de indruk dat deze groep vrijwilligers alles doet wat mogelijk is om leden binnen te halen, maar het resultaat is beperkt. Graag nodig ik jullie uit om mee te denken én mee te werken indien mogelijk, om meer en/of nieuwe wegen te vinden om meer leden te werven.

 

Uiteraard moeten we ook de juiste aandacht blijven geven aan het behoud van leden. En daarmee komen we op het volgende thema: gezelligheidEén reden voor leden om bij deze club te blijven, is omdat het gezellig is. Dat is uiteraard niet allesbepalend maar toch wel heel essentieel. Gezelligheid maken we samen. Ik nodig leden en ouders uit om komende tijd meer en vaker op de club te komen om naar wedstrijden te kijken, naar het team van je kind te komen kijken, naar je team te komen kijken als je zelf geblesseerd zou zijn en naar de activiteiten te komen die onze activiteitencommissie organiseert. T&AC, ik kijk uit naar je planning van gezellige activiteiten.

 

Het vijfde en op dit moment het belangrijkste thema voor 2023 is het vrijwilligersbeleid. Nu WMHC de financiële slechte tijden en vervolgens het stilvallen van het hockeyen door diverse lockdowns (hopelijk) achter de rug heeft, kunnen we aan onze voornemens voor 2023 gaan werken. Dat kan echter niet zonder dat veel leden, ouders en betrokkenen die op een of andere wijze een vrijwilligerstaak op zich gaan nemen. We hebben al heel veel mensen die een vrijwilligerstaak of taakje doen (ook hier past een compliment voor al jullie inzet), maar we zitten sterk verlegen om meer vrijwilligers.

Van tappersgilde tot acquisiteur, social media professional en event organisator voor de sponsorcommissie, van trainer of manager van een team tot scheidsrechter, van zaalwacht en zaalopbouwer tot barcommissielid. Het liefst zouden we direct willen starten met een groepje vrijwilligers die vrijwilligers onder onze leden en ouders gaat vinden. Als dit een klusje is, die bij je past, meld je dan s.v.p. direct aan bij mij of een van de bestuursleden.

Alleen met voldoende vrijwilligers zijn wij in staat om een toonaangevende vereniging te blijven. Alles helpt: van enkele uren per jaar tot een wekelijkse bijdrage. Wat we proberen te doen is uit te gaan van de tijd die je erin wilt steken en de vaardigheden die je hebt, met elkaar het passende vrijwilligerswerk te benoemen.

 

 

Ik ga proberen de drempel om je aan te melden nog lager te maken. Bij de deur heb ik kaartjes en pennen neergelegd. Schrijf hierop je naam en je mailadres als je iets wil doen voor de club. Ben je al vrijwilliger, maar ben je bereid om nog wat meer uren aan WMHC te besteden, meld je dan ook aan. Indien je zelf niet kunt of wilt, maar iemand kent die wel wat uren vrijwilligerstaken wil doen bij WMHC, schrijf dan ook je naam en mailadres op het kaartje. Ik neem dan snel contact met je op om te bespreken wat mogelijk is. Je kunt uiteraard ook gewoon met een van de bestuursleden contact opnemen. Laat de huidige vrijwilligers niet alleen en doe vrijwillig mee (voor degenen die dit op de site lezen, stuur even een bericht naar [email protected])

 

Als bestuur zijn wij ontzettend trots op onze vereniging voor alles wat wij met elkaar, dus jullie allen, tot nu toe bereikt hebben. Maar onze ambities gaan verder. Wij willen graag genoemde thema’s samen met onze vrijwilligers, sponsoren  en al onze leden gaan realiseren. Ik nodig jullie daartoe van harte uit om mee te doen en wil graag besluiten met een toast.


Ik wil jullie namens het bestuur een heel gezond, gezellig en sportief 2023 toewensen. Een toast op de toekomst van WMHC!

 

 

Teun de Jong

Voorzitter WMHC

 

 

 

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner