header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen Nov
15

Uitnodiging en agenda ALV 22 november 2021

Nieuws afbeelding

 

Het Bestuur van de WMHC nodigt u hierbij uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. maandag 22 november 2021.

 


Locatie: clubhuis, bar is gesloten.


Aanvang : 20.00 uur

 

De AGENDA luidt als volgt:

 

 

1.        Opening

2.        Ingekomen stukken en mededelingen

3.        Verslag ALV d.d. 16 juni 2021*      

4.        Presentatie jaarrekening *

5.        Verslag kascommissie

en decharge,  benoeming nieuw lid

6.       Goedkeuring jaarrekening 2020/2021*

7.        Decharge bestuursleden

8.        Contributie maatschappelijk verantwoord sporten *

9.        Waterveld informatie

9.        Vrijwilligers

10.      Opheffen SEHB stand van zaken

11.      Rondvraag en sluiting

 

 

                                                

*                 Na inloggen onder Club/Documenten/ALV    Voor deelname aan de ALV graag even een aanmelding sturen naar [email protected]

      

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner