header foto header foto header foto header foto
 
Sponsoring Aug
21

DRINGENDE OPROEP, leuke commissie, wie meldt zich?

Nieuws afbeelding

Met ingang van seizoen 2020/2021 zijn er 2 functies vacant in de sponsorcommissie. Wij zoeken 1 backoffice - en 1 frontoffice kandidaat, dit naast de twee vrijwilligers die er al zijn. Wordt het ‘gezicht naar de sponsoren’ toe. Gelet op het financiële belang voor de club een hele belangrijke, uitdagende maar zeer dankbare functie– zonder sponsorinkomsten zou de contributie voor alle leden minimaal 75 euro hoger moeten zijn.


De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Sponsorwerving van hoofd- en clubsponsoren
 • Sponsorbehoud en -beheer onder andere d.m.v. evaluaties
 • Invulling en afronding van de overeenkomst met de sponsoren
 • Uitvoering afspraken met sponsoren over hun sponsoruitingen en i.o.m. de terreinmeester
 • Meten van het effect en evalueren met de sponsoren
 • Contractregistratie en financiële administratie
 • Organisatie en gastheer van minimaal twee sponsorevents per jaar
 • Organiseren van indeling (toedeling vlakken) van het WMHC-wedstrijdtenue
 • Organiseren eerste team presentaties samen met VV Bennekom en DVO/Accountor
 • Overleg voeren met de sponsorcommissie en informeren van het bestuur

 

Het ‘gezicht naar de sponsoren’. De eisen die aan deze twee belangrijkste, frontoffice functies van de sponsorcommissie worden gesteld zijn o.a.:

 • Voldoende tijd hebben
 • Af en toe overdag beschikbaar zijn in verband met openingstijden van bedrijven
 • Affiniteit hebben met bedrijfsleven
 • Representatief
 • Netwerker die makkelijk contacten kan leggen
 • Slagvaardig in het nemen van commerciële beslissingen
 • Creatief zijn in het bedenken van oplossingen
 • Planmatig kunnen werken
 • Kunnen rapporteren
 • Insider vanuit club en vereniging, moet de club door en door kennen

    

Daarnaast zijn er backoffice taken. Deze taken zijn voor de leden van de WMHC onzichtbaar maar moeten wel accuraat worden uitgevoerd:

 • Transformeren van de stichting SEHB naar de vereniging WMHC
 • Opstellen van sponsorovereenkomsten
 • Factureren overeenkomstig de sponsorovereenkomsten en bijhouden van de betalingen
 • Bijhouden van SponsorPortaal en SponsorVisie
 • Instrueren van sponsoren m.b.t het gebruik van SponsorPortaal
 • Onderhouden van de videoschermen in het clubhuis en van content voorzien
 • Organiseren sponsornetwerkevents (bij bedrijven en op WMHC)


Onze sponsormogelijkheden staan op de WMHC-website, samen met de huidige ruim 50 hoofd- en clubsponsoren.

De doelstelling van het bestuur is tenminste 60.000 euro (72.600 euro inclusief BTW) per jaar aan sponsorinkomsten te genereren. Dat ‘target’ is in de afgelopen drie jaren ieder jaar gehaald. Alles is momenteel goed op orde. 

De sponsorcontracten zijn actueel en kennen nog een resterende looptijd. De contracten met de hoofdsponsoren worden in 2020 hernieuwd tot en met seizoen 2024/2025. 

De financiële administratie is op orde en SponsorPortaal en SponsorVisie als applicaties zijn werkend. 

De videoschermen in het clubhuis hebben actuele content. En jaarlijks zijn er meerdere, leuke en leerzame sponsornetwerkevents.

 

In de komende periode moeten de sponsorovereenkomsten worden overgezet van de Stichting Exploitatie Hockey Accommodatie De Bongerd (SEHB) naar de vereniging WMHC.

 

De sponsorcommissie bestond in de afgelopen jaren uit drie personen: het ‘gezicht naar de sponsoren’ (Peter van Nierop) en 2 backoffice functionarissen (Michiel Hegeman en Hans Cox).  

WMHC heeft een activerend vrijwilligersbeleid. Alle functies zijn onbezoldigd. Een uitnodiging voor de jaarlijkse ‘dank je wel’ avond behoort tot de ‘perks’ van deze belangrijke commissie.

 

Meer informatie over deze functies is verkrijgbaar bij Peter van Nierop: [email protected]

FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner