Handige links
Vandaag jarig
  • Liv Kluijver
Business partner
T&AC
WMHC T&AC
WMHC
Bezoekadres
Sportpark de Bongerd
Bornsesteeg 10
6708 PE Wageningen
Tel: 0317 - 41 16 31

Postadres
WMHC
Postbus 529
6700 AM Wageningen
Facebook
Vorige pagina

Vooraankondiging data kledinginname

Aan het eind van het seizoen nemen we van alle teams de tas in en betalen dan de borg terug. Net als vorig jaar moeten ook dit jaar ook de tassen van de senioren- en veteranenteams ingeleverd worden!

De data van inleveren zijn als volgt
  • Woensdag 27 juni: jongste jeugd jongens en meisjes en senioren/veteranen heren
  • Donderdag 28 juni: junioren jongens en meisjes en senioren/veteranen dames
  • Maandag 2 juli: veegavond voor teams die eerder niet konden inleveren.
Elk team krijgt een tijd opgegeven, waarop de tas kan worden ingeleverd. De tas mag ook door iemand anders ingeleverd worden dan de coach, manager of de aanvoerder, maar deze moet dan wel op de hoogte zijn van het juiste rekeningnummer voor het terugbetalen van de borg.

Tijdens het inleveren wordt de tas gecheckt op inhoud. Dit gebeurt aan de hand van de aantallen (shirts) van de uitgifte van het begin van het seizoen en de wijzigingen die er in het seizoen zijn geweest. Als de tas in orde wordt bevonden, zal de borg worden teruggestort. Tijdens de inname krijgt u een schriftelijk bewijs van inlevering van de tas mee. Ontbreken er shirts of is er schade, die niet kan worden aangemerkt als gebruiksschade, dan wordt dit ingehouden op de borg. De kleding in de tas dient gewassen te zijn, goed gedroogd en opgevouwen.

Alle coaches, managers en aanvoerders van senioren/veteranenteams hebben een mail ontvangen met bovenstaande informatie. Bent u coach, manager of aanvoerder en heeft u geen mail gehad, meld het dan even op [email protected]. Mocht u nu al weten, dat u op de opgegeven datum niet kunt, dan kunt u per mail aangeven op welke van de bovengenoemde avonden u wel kunt en dan wordt uw team op die avond ingepland.

Marjan Folkers
Voorzitter kledingcommissie

Hoofdsponsors
Business partner
Business partner
Business partner

Sportiviteit & respect


Statistieken
Aantal leden (info) 997
Nu online 29
Leden met @ 99,7%
SMS Bereik (teams) 72,4%