header foto header foto header foto header foto
 

Stichting

Stichting Exploitatie Hockeyvelden de Bongerd:
Deze stichting is meer besproken dan bekend. Wellicht kan dit stukje een tipje van die –niet zo geheimzinnige- sluier helpen oplichten. De stichting is, mede op verzoek van de gemeente, opgericht om de realisatie van de huidige velden twee en vier mogelijk te maken. De achterliggende gedachte daarbij is een financiële: een stichting die zich ten doel stelt de uitoefening van sporten mogelijk te maken hoeft over haar diensten maar 6% BTW te rekenen. Dat betekent dat over alle BTW-belaste zaken die via de stichting lopen een BTW-voordeel van het verschil in tarief, dus 15%, behaald wordt.
Voorbeeld: de gemeente verhuurt de velden aan de stichting, die ze doorverhuurt aan de vereniging. De eerste huur wordt belast met 21%, de tweede met 6%. Het verschil van 15% kan verrekend worden en komt de vereniging ten goede. Kan dat? Ja dat kan, eenvoudigweg al omdat daar een bevestiging voor is gegeven door de belastingdienst. Het gebeurt nog  bij veel sportverenigingen, hoewel de fiscus er voor de toekomst niet blij mee schijnt te zijn. Wij hebben nu echter de toezegging en zullen die blijven gebruiken. Sterker nog, we hebben een controle gehad die glansrijk is doorstaan. De vragen die voorbereid waren bleken eigenlijk voor een naburige vereniging te zijn!  Overigens is het voordeel niet beperkt tot de huurovereenkomsten: ook bijvoorbeeld de kledinglijn loopt via stichting en onze terreinmeester is bij de stichting in dienst, ten behoeve van de velden en de vereniging.
 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner