header foto header foto header foto header foto
 

Rijdiensten

Bij het lid maken van uw kind bij de WMHC wordt op het inschrijfformulier melding gemaakt van het feit dat u zich verplicht tot het rijden naar uitwedstrijden. Hiertoe maakt de Jeugdcommissie een rooster.

U moet zich via de inlogpagina van uw kind(eren) op de hoogte houden of u aan de beurt bent om te rijden. Heeft u individuele wensen dan kunt u dat kenbaar maken bij Jeugdcommissie via [email protected].

Ontheffing echter, kan alleen in zeer bijzondere gevallen gegeven worden. Er zal dan gekeken worden of u zich op een andere manier kunt inzetten. Hele actieve ouders binnen de vereniging worden in het rijschema ontzien.

Mocht u niet kunnen op de voor u aangegeven dag, dan wordt u verzocht zelf een vervanger te zoeken.

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner