header foto header foto header foto header foto
 

Gedragscode WMHC


SPORTIVITEIT & RESPECT STAAN BIJ ONS HOOG IN HET VAANDEL!

Bij ons gaan sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand. Dat willen we graag zo houden en daarom blijven wij ook, net als veel andere verenigingen, het Shake Hands initiatief uitvoeren. Shake Hands heeft als doel extra aandacht te geven aan Sportiviteit & Respect en daarmee de hockeycultuur waar we allemaal zo trots op zijn te bewaren.

HOE DOEN WE DAT MET ELKAAR?

Eigenlijk zijn het hele makkelijke en voordehand liggende acties die voor veel spelers bekend in de oren klinken. Concreet houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:

 • Bij de ontmoeting

Bij de toss schudden de aanvoerders en de arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen. Zo’n vast moment komt er nu ook met coaches. Zowel arbitrage als coaches worden gestimuleerd elkaar de hand te schudden. Toenadering staat centraal.

 • Voor de wedstrijd 

Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar een hand.

 •  Na de wedstrijd 

 Na iedere wedstrijd geven alle spelers en beide scheidsrechters elkaar een hand om te bedanken en/ of te feliciteren.

 • Goede afsluiting 

Na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk een drankje gedronken.


WMHC vindt het heel belangrijk dat zijn (ouders van) leden, spelers en bezoekers zich sportief en respectvol gedragen. 


ALGEMENE KERNWAARDEN VAN WMHC: 

 • Lid zijn, geeft rechten, maar ook plichten.
 • We steunen onze teams.
 • Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de club.
 • Iedereen zet zich in voor het clubbelang, en niet enkel voor zichzelf.
 • Sportiviteit en respect op alle fronten.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.


GEDRAG OP HET VELD

Spelers:

 • Hand geven aan scheidsrechters en tegenstander voor (via line up) en na de wedstrijd.
 • De tegenstander een prettige wedstrijd toewensen en bedanken na de wedstrijd
 • Mond dicht tegen scheidsrechters.
 • Respect voor je mede- en tegenstander; niet kwetsen of kwetsuren veroorzaken.

Coaches: 

 • Kennismaken met, en bedanken van de scheidsrechters (voorbeeld gedrag!).
 • Kennismaken met, en bedanken voor de wedstrijd van de coach tegenstander.
 • Geen negatieve bemoeienis/kritiek op wedstrijdleiding, eigen spelers en tegenstanders.
 • Na de wedstrijd samen met de tegenstander een drankje drinken.

  

GEDRAG AAN DE LIJN

Ouders: 

 • Bij (jonge) kinderen is de invloed van ouders zeer groot: de ouder mag daarom graag aanmoedigen, weliswaar alleen positief, maar de technisch/tactische aanwijzingen zijn voor de coach.

Alle supporters: 

 • Supporters zijn er om hun team te steunen. Kwetsende of ongepaste teksten richting scheidsrechters, tegenstanders en/of bezoekend publiek horen hier dus niet bij. Positief aanmoedigen wordt zeer gewaardeerd!
 • Op het veld zijn alleen spelers, begeleiding en scheidsrechters aanwezig. Alle anderen moedigen aan achter de omheining van het veld EN POSITIEF!

 

GEDRAG RICHTING VRIJWILLIGERS

De WMHC is een sportvereniging van vrijwilligers, op een aantal uitzonderingen na. Zonder deze vrijwilligers zijn er geen coaches, scheidsrechters, commissies etc.,  eigenlijk zonder vrijwilligers is er geen club!

Behandel vrijwilligers zoals je zelf behandeld zou willen worden! 


OP TIJD KOMEN 

 • Bij wedstrijden - volgens afspraak met coach/aanvoerder.
 • Bij trainingen – tenminste 5 minuten voor aanvang training.

 

OP TIJD AFMELDEN 

 • Bij wedstrijden – bij je coach/aanvoerder – zoals afgesproken.
 • Bij trainingen – bij je trainer of zoals afgesproken.

 

ROKEN

Coaches: 

 • Niet roken vlak voor de wedstrijd en tijdens training en wedstrijden.

Spelers: 

 • Niet roken vlak voor de training en wedstrijd

Trainers: 

 • Niet roken vlak voor de training en tijdens de training

Algemeen:

Roken in het clubhuis is verboden, buiten is een speciale plaats voor rokers (bushokje).

 

MOBIEL GEBRUIK 

Coaches: 

 • Niet bellen tijdens de voorbereiding van de wedstrijd en tijdens training en wedstrijd

Spelers: 

 • Niet bellen tijdens de voorbereiding van de wedstrijd en tijdens de training en wedstrijd

Trainers: 

 • Niet bellen tijdens de training

  

DE ACCOMODATIE

Alle leden, ouders van leden en bezoekers van de accommodatie, zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat de accommodatie en de goederen netjes gebruikt worden: 

 • Afval in de afvalbakken.
 • Geen vernielingen aan het clubhuis of op het terrein van de accommodatie verrichten.
 • Geen verspilling van water, elektriciteit etc.
 • Geen spullen van de club onrechtmatig toe-eigenen.
 • Meehelpen opruimen daar waar mogelijk.

 

 

 


 

 

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner